Krooshekreiniger grate cleaner trash rack cleaner trash rack machine

MIR-2S Fokkesteeg

Voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, deze MIR-2 S. Deze reiniger staat op een vaste voet. 

Het complete gemaal is hierbij in orde gemaakt. Door middel van hekwerken rondom de reiniger voor de veiligheid van omwonende. 

Een afstandshouder om dieren en eventueel recreatie te weren van de vol automatische krooshekreiniger. Ook is de besturing opgenomen in de reiniger, dit omdat er geen ruimte meer was in de besturingskast van het gemaal. 

Krooshekreiniger grate cleaner trash rack cleaner trash rack machine

MIR-2 XD-R Alt PIIP

Voor Wetterskip Fryslân hebben wij deze MIR-2 XD R mogen plaatsen. 

Dit betreft een speciale uitvoering van de MIR-2 XD. Bij deze versie is er gekozen voor een spijlenbak (2,8 meter breed). Een rijdend onderstel waardoor twee in stromingen gereinigd kunnen worden in één beweging per instroming. 


Hekje Brege, Krooshekreiniger grate cleaner trash rack cleaner trash rack machine

MIR2-XD Hekje Brege

Voor WS Fryslan hebben wij een MIR2-XD geplaatst en in bedrijf gesteld bij het gemaal Hekje Brege.

Deze reiniger heeft als extra opties meebewegende sluitplaat en een spijlenbak.

de reiniger in mei 2019 in bedrijf gesteld

Krooshekreiniger, grate cleaner, trash rack cleaner, trash rack machine

MIR-2 R Schieveen Hofweg

Eind 2018 heeft RLC deze MIR-2 R (rijdende uitvoering) mogen plaatsen voor gemaal Schieveen Hofweg. 

De reiniger beschikt over twee laad- plaatsen, en lost vervolgens het afval in de houten omheining.