Krooshekreiniger grate cleaner trash rack cleaner trash rack machine

MIR-2S Fokkesteeg

Voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, deze MIR-2 S. Deze reiniger staat op een vaste voet. 

Het complete gemaal is hierbij in orde gemaakt. Door middel van hekwerken rondom de reiniger voor de veiligheid van omwonende. 

Een afstandshouder om dieren en eventueel recreatie te weren van de vol automatische krooshekreiniger. Ook is de besturing opgenomen in de reiniger, dit omdat er geen ruimte meer was in de besturingskast van het gemaal. 

Tags: No tags

Comments are closed.